PRIMARIA COMUNEI CORNATELU

Judetul Dambovita

PROIECTE INVESTITIONALE

    CONCLUZII-PROPUNERI

    DIAGNOZA SPATIULUI COMUNEI CORNATELU
    Metodologia de realizare a diagnozei spatiului comunei Cornatelu a fost conceputa pentru a raspunde obiectivului fundamental si imperios necesar, si anume, dezvoltarea economico - sociala a localitatii, dar in acelasi timp ne va furniza si o imagine cat mai corecta a principalelor probleme cu care se confrunta in prezent comunitatea.
    Diagnosticarea poate fi definita ca acea metoda folosita de manageri, al carei continut principal consta in identificarea punctelor forte si respectiv slabe ale domeniului analizat, cu evidentierea cauzelor care le genereaza, finalizata in recomandari cu caracter corectiv sau de dezvoltare. De asemenea, cerinta investigarii cat mai atente si a cunoasterii cat mai exacte a spatiului comunei, este satisfacuta de o analiza cat mai detaliata din punct de vedere spatial care sa permita identificarea inegalitatilor din punct de vedere economico - social.
    Avantajul unei abordari ce porneste de la entitatea administrativ - teritoriala - comuna - consta si in posibilitatea de a inscrie si mentine dezvoltarea spatiului in coordonatele oferite de regionalismul rural traditional, exprimat prin functionare administrativa, prin istorie si cultura locala.
    In acelasi timp este inlesnita o optica a dezvoltarii, care sa asigure un echilibru economic si social la niveluri cat mai aproape de cetatean.
    Pentru evaluarea reala a situatiei spatiului comunei Cornatelu, s-au folosit doua metode de cercetare si anume:
 • Analiza sistemului de indicatori statistici, care in final ne ofera o diagnoza a spatiului;
 • Analiza SWOT
    Analiza sistemului de indicatori statistici
    Pentru caracterizarea cat mai completa a spatiului comunei Cornatelu, investigatia cuprinde cele mai importante dimensiuni ale cadrului de viata rural, printr-un set de criterii de analiza.
    Cele sapte criterii utilizate in analiza sunt:
 • fizico - geografice,
 • demografice,
 • economice,
 • locuinta si modul de locuire,
 • echiparea tehnica a locuintelor,
 • criterii sociale si ecologice.                                                                      
    CRITERII
 • FIZICO - GEOGRAFICE
 • Subcriterii
  • Forme de relief - Principala forma de relief a comunei este campia
  • Zone naturale protejate - Rezervatia silvo-cinegetica Bolovani
  • Factori de risc natural - Zona satului Alunis, zona inundabila a paraului Baranga
 • DEMOGRAFICE
  • Subcriterii
  • Volumul populatiei - Numarul de locuitori - 1.01.2005 - 1697 locuitori
  • Densitatea populatiei - 1.27 locuitori pe kmp.
  • Evolutia populatiei
   • 1966 - 3493 locuitori
   • 1992 - 1972 locuitori 
   • 2005 - 1697 locuitori, rezulta o scadere a populatiei de 51.41%,in 2005 fata de 1966 si de 13.94%, fata de 1992
 • Factorii de crestere a populatiei
  • Rata natalitatii 2005, 6/1000 locuitori
  • Rata mortalitatii 2005, 24/1000 locuitori
 • Imbatranirea demografica a populatiei
  • Indice de imbatranire (60 +/0-14 ani):
   • populatie 60 si peste in 2005 = 615 loc.
   • populatie 0-14 ani in 2005 = 272 loc.
   • rezulta un indice de 2.26
 • ECONOMICE
  • Potentialul agricol
   • Teren agricol/locuitor = 2.87 ha/loc.
   • Incarcatura de animale/100 ha = 20 capete
   • Suprafata de pasune cap/ha = aprox. 3 capete/ha
 • Potentialul forestier
  • Suprafata forestiera/locuitor = 7183 mp/locuitor
 • Potentialul turistic
  • Grad de atractivitate turistica, relativ scazut, datorita lipsei viziunii de marketing
 • Potentialul industrial
  • Comuna Cornatelu nu este cuprinsa intr-un circuit turistic sau agroturistic
  • Pe teritoriul comunei nu sunt prelucrate produsele agricole 
 • Potentialul exploatatiei agricole
  • Suprafata medie a exploatatiei indivuduale = 3.00 ha.
  • Suprafata medie a exploatatiei de tip asociativ juridic = 395.00 ha.
 • Structurile de proprietate
  • Ponderea suprafetei agricole private din totalul suprafetei agricole = 92.59%
 • Gradul de ocupare a populatiei
  • Populatia activa ocupata la 1000 locuitori = 638/1000 locuitori
  • Populatie activa in agricultura/100 ha; teren agricol = 12 persoane/100 ha
 • LOCUIRE
  • Suprafata locuibila - Suprafata locuibila/locuitor = 21.29 mp
  • Materiale de constructie - Ponderea locuintelor din materiale durabile = 64 %
  • Vechimea cladirilor - Ponderea locuintelor realizate dupa 1970 = 33%
  • Dotarea locuintelor cu instalatii de apa - Ponderea locuintelor cu instalatii de apa in interior = 5%
  • Alimentare cu apa  in sistem centralizat - Lipsa retea de alimentare cu apa  in sistem centralizat
 • ECHIPARE TEHNICA A LOCALITATILOR
  • Alimentare cu energie electrica - Grad ridicat de electrificare = 100%
  • Alimentare cu gaze naturale - Lipsa retea de alimentare cu gaze naturale
  • Racordare la retele telefonice
   • Retele telefonice mobile, acoperire 100%
   • Retele telefonice fixe numai in satul Cornatelu si Bolovani
  • Accesul la caile de transport - Lipsa acces direct la reteaua rutiera si feroviara
 • SOCIALE
  • Sanatate - Un medic familie la 1697 locuitori
  • Invatamant - Nr. elevi/cadru didactic = 15 elevi
  • Mortalitate infantila - Nu sunt cazuri
  • Comunicare - 1. 336 abonamente TV/1000 locuitori
 • ECOLOGICE
  • Aer - Aer nepoluat
  • Apa - Apa nepoluata
  • Sol - Soluri moderate calitativ
  • Paduri - Paduri nepoluate
    Sursa: Dezvoltarea rurala in Romania. Carta Verde,1998, p. 12-13.

    Analiza SWOT
    Aceasta metoda de analiza permite evaluarea situatiei interne si a problemelor specifice unui spatiu rural in paralel cu analiza influentelor externe acelui spatiu, influenta exercitata de o serie de factori, cu repercursiuni asupra fenomenelor care au loc si se manifesta in spatiul respectiv.
    Dupa alti autori, "... analiza SWOT este o metoda mai complexa de stabilire a starii de sanatate..., care pe langa punctele tari si punctele slabe, abordeaza pentru analiza si oportunitatile si pericolele care sunt legate de conditiile de mediu, ... de aceea SWOT trebuie plasata la interfata, diagnosticare - strategie". Analiza SWOT presupune luarea in calcul a urmatoarelor elemente:
 • Strengths (Puncte tari);
 • Weaknesses (Puncte slabe);
 • Opportunities (Posibilitati);
 • Threats (Pericole).
    Corelatia se va face mai intai intre punctele forte si posibilitati si apoi intre punctele slabe si pericole, in legatura cu cauzele care le-au generat.
    In cazul nostru concret vom prezenta fiecare dintre aspectele enuntate, dorind a pune in evidenta elementele relevante pentru analiza organizarii si amenajarii spatiului comunei Cornatelu, dupa cum urmeaza:
                                                               
    Puncte forte - Cauzele care le-au generat - Posibilitati
 • Atractivitate pentru potentialii investitori in mediul rural
  • Potentialul agricol este ridicat, factorii de risc natural sunt redusi
   • Dezvoltarea unor activitati agricole, cresterea animalelor si industriale prin prelucrarea produselor agricole
 • Rezervatia silvo - cinegetica Bolovani
  • Factori fizico-geografici
   • Investitii in turism rural si agroturism
 • Pondere mare a terenului agricol proprietate privata
  • Aplicarea legilor fondului funciar
   • Desfasurarea unor activitati agricole eficiente prin maximizarea profitului in concordanta cu masuri ecologice de maxima securitate
 • Pondere ridicata a terenului arabil in totalul agricol si posibilitatea cultivarii acestor suprafete in asolamente mari
  • Comasarea suprafetei arabile prin constituirea asociatiilor agricole cu personalitate juridica   
   • Dezvoltarea unei agriculturi performante si ecologice
 • Activitatea de crestere a animalelor mediu dezvoltata
  • Ocupatie traditionala a locuitorilor comunei
   • Dezvoltarea exploatatiilor agricole individuale existente prin obtinerea unor profituri din aceasta activitate
 • Existenta unor suprafete mari de pasune
  • Infiintarea acestora de catre Primaria comunei Cornatelu, care administreaza aceasta suprafata
   • Cresterea efectivelor de animale
 • Potential ridicat de dezvoltare a pisciculturii, agrement si recreare
  • Existenta celor trei lacuri de acumulare, doua pe paraul Baranga si unul pe Colentina
   • Concesionarea acestora unor potentiali investitori in mediul rural
 • Obiective si activitati cu impact asupra turismului rural
  • Biserica ortodoxa Cornatelu - monument istoric - Targul anual 6-9 septembrie - Festivalul folcloric pastoresc Miorita
   • Investitii in turism rural si agroturism
 • Competenta medie a managementului administrativ local si a resurselor umane - Autonomie locala - Descentralizare - Transparenta - Relatiile cu cetateanul
  • Modernizarea sistemului informatic, prin accesarea fondurilor europene PHARE, pentru achizitionarea de calculatoare si soft
  • Crearea unei pagini Webb privind comuna si lansarea acesteia pe INTERNET
 • Aer nepoluat, ape nepoluate - Lipsa activitatilor industriale - Investitii in turism rural si agroturism
    Puncte slabe - Cauzele care le-au generat - Pericole
 • Infrastructura edilitara slab dezvoltata, drumuri comunale neasfaltate, majoritatea intr-un stadiu avansat de degradare    
  • Resurse financiare locale reduse
  • Imposibilitatea accesarii de fonduri externe din cauza numarului locuitorilor (doar 1697)
   • Izolarea comunei Cornatelu
   • Scaderea atractiei pentru potentialii investitori in mediul rural
   • Evitarea acestor rute de firmele implicate in transportul interurban
 • Densitatea redusa a locuitorilor, comuna mica sub 2000 locuitori
  • Mortalitate ridicata
  • Natalitate scazuta
  • Emigrarea unei parti considerabile a populatiei catre orase
   • Imposibilitatea accesarii de fonduri externe pentru modernizare, din cauza numarului locuitorilor (doar 1697)
   • Proces ireversibil de imbatranire a populatiei, tendinta clara de scadere a acesteia
 • Capacitate slaba de regenerare demografica si de innoire a fortei de munca
  • Mortalitate ridicata
  • Natalitate scazuta
  • Emigrarea unei parti considerabile a populatiei catre orase
   • Scaderea continua a populatiei
   • Randament mic al fortei de munca
 • Sistem de invatamant nediversificat
  • Numar redus de elevi
  • Izolarea comunei Cornatelu
   • Nivelul pregatirii elevilor redus
   • Cadre didactice netitularizate, insuficient pregatite
 • Grad scazut de calificare a fortei de munca mai ales in randul locuitorilor de etnie rroma
  • Cultura etniei rrome
  • Venituri familiale reduse
   • Cresterea infractionalitatii locale
   • Dependenta multor familii de sistemul de asistenta sociala
 • Lipsa activitatilor industriale
  • Distanta mare a comunei de centrele urbane
   • Motorul dezvoltarii oricarei asezari omenesti este o economie puternica
 • Lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apa, gaze naturale.
  • Resurse financiare locale reduse
  • Imposibilitatea accesarii de fonduri externe din cauza numarului locuitorilor (doar 1697)
   • In cazul unor catrastofe naturale imposibilitatea aprovizionarii locuitorilor cu apa potabila
 • Lipsa acces direct la reteaua majora rutiera si feroviara si la reteaua de telefonie fixa pentru satele Alunis, Slobozia si Corni
  • Factori fizico-geografici, economici si istorici
   • Izolarea comunei Cornatelu
 • Pondere mare a cladirilor vechi si a constructiilor executate din materiale nedurabile
  • Venituri familiale reduse.
  • Procesul ireversibil de imbatranire a populatiei comunei   
   • Locuinte supuse riscului seismic
 • Subsistemul informational din cadrul sistemului de management administrativ local al comunei slab dezvoltat   
  • Lipsa unui sistem informatic modern compus din calculatoare  soft si resurse umane pregatite in acest scop    
   • Cresterea gradului de izolare a comunei
   • Capacitate redusa de prelucrare a informatiilor care sunt necesare pentru fundamentarea deciziilor manageriale
   • Management strategic de nivel inferior
    PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA
    Evolutie posibila, prioritati
    Dezvoltarea economica este motorul dezvoltarii urbanistice.
    Pentru dezvoltatea productiei agricole (vegetala si animala) si industriale se pot amenaja incintele fostelor ferme din cadrul fostei CAP Cornatelu si incinta societatii AGRINCOR care sunt conservate pana in prezent.
    Este necesara eficientizarea activitatilor de productie agricola prin exploatarea terenului in parcele mari. Sunt profitabile pentru comunitate initiative si formule de parteneriat mixt (administratie publica locala + parteneri privati), indiferent de domeniu: economic, echipare.
    De altfel rezolvarea cu prioritate a echiparii edilitare este de natura a spori atractivitatea zonei, pentru activitati economice, pentru functiunea de locuire, agroturism.
    Se pot dezvolta si activitati conexe, de depozitare en-gros si de prelucrare a productiei agricole.

    Optimizarea relatiilor in teritoriu
    Se propune modernizarea, cu prioritate, a drumului comunal DC 41 Baleni - Cornatelu - Alunis, avand drept scop imbunatatirea legaturii satelor Corni, Slobozia si Alunis cu satul de resedinta de comuna si dezvoltarea relatiilor comerciale cu Baleni (accesul la targul saptamanal).

    Intravilan propus.Zonificare functionala. Bilant teritorial
    Pentru terenurile situate in zona de protectie a monumentelor istorice clasate, a echipamentelor edilitare, in zonele inundabile, autorizarea constructiilor noi se va face conform Planului Urbanistic General al comunei.
    Majoritatea institutiilor publice corespund ca amplasare si capacitate, dar sunt in stare fizica mediocra, interventiile se vor axa mai mult pe latura calitativa (reparatii cladiri, reconversie functionala, reabilitare cladiri abandonate).
    Se propun urmatoarele:
 • Primaria se va muta in cladirea P+1, vecina, proprietatea primariei, prin reconversia functionala a acesteia;
 • Cladirea primariei se va amenaja pentru gradinita si cabinet medical;
 • Scoala se va extinde conform necesarului;
    Se propune un nou bilant teritorial prezentat in Anexa nr.6, intocmit pe zone functionale si sate.

    Protectia mediului
    Se propun masuri hidroameliorative in zonele de intravilan adiacente cursurilor de apa, in vederea eliminarii riscului de inundatii. Pana la efectuarea acestor lucrari, in zonele respective se impune instituirea de interdictii temporare de construire.
    Sunt de asemenea necesare masuri de interventie, cum ar fi:
 • Alimentarea cu apa in sistem centralizat a comunei si epurarea corespunzatoare a apelor uzate la fiecare obiectiv nou;
 • Constructiile noi vor corespunde normelor actuale cu privire la izolarea termica, in vederea economisirii resurselor primare;
 • Instituirea protectiei ecologice pentru cursurile si oglinzile de apa din comuna;
 • Protejarea zonelor de locuit prin masuri de nepoluare a mediului prin solicitarea Studiului de impact pentru viitoarele activitati economice;
 • Plantarea de zone verzi de protectie la cursurile si oglinzile de apa din comuna, spatii verzi de aliniament la strazile principale;
 • Elaborarea unui studiu de specialitate pentru delimitarea zonei de protectie la monumentele istorice clasate si la bisericile si monumentele comemorative;
 • Interventiile in zonele protejate se vor face conform Regulamentului de Urbanism, cu avizele corespunzatoare;
    Se poate mentine si amplifica tendinta separarii functiunilor principale din localitati prin:
 • Concentrarea dotarilor principale in zonele centrale ale satelor;
 • Dezvoltarea la marginea localitatilor a activitatilor economice viitoare;
 • Dezvoltarea unor zone verzi compacte, cuplate cu terenurile de sport existente sau propuse;
 • Amplasarea obiectivelor de echipare edilitara propuse,  la marginea localitatilor, fara a induce servituti zonei de locuit.

    CONCLUZII
    Pentru a pune in valoare patrimoniul neutilizat si pentru a sprijini satul este necesar sa gasim solutia prin care sa determinam orasul sa priveasca la sat. Agroturismul reprezinta o reala sansa pentru economia locala. Localitatile si activitatile economice se pot dezvolta, in cadrul teritoriului administrativ existent, nu exista disfunctionalitati si litigii cu comunele vecine.
    De implicarea managementului administrativ local in sprijinirea potentialilor investitori, depinde in mare masura relansarea dezvoltarii localitatilor comunei.
 • Categorii principale de interventie, prioritati
 • Initiative si facilitati oferite de Consiliul local pentru dezvoltarea activitatilor legate de resursele de baza ale comunei; valorificarea produselor agricole vegetale si animale prin comercializare sau prelucrare in comuna(locuri de munca mai multe);
 • Continuarea actiunii de modernizare a DC 41;
 • Intocmirea de programe care sa corespunda necesitatilor populatiei, prioritar fiind crearea de noi surse de venit pentru locuitor, respectiv comunitate;
    Se impune necesitatea definirii unor obiective strategice ce trebuie avute in vedere la stabilirea oricarei strategii, fie ea economica sau politica, la  nivelul comunitatii si anume:
 • Stoparea declinului demografic si stimularea revenirii cel putin partiale a populatiei din zonele urbane spre zona rurala a comunei;
 • Asigurarea conditiilor de trai si civilizatie in mediul rural al comunei, stimuland stabilitatea populatiei active;
 • Conservarea si protectia mediului rural - factor de atractie a populatiei autohtone si a strainilor spre mediul rural.
    Aceasta zona a comunei Cornatelu poate si trebuie sa devina o motivatie pentru noi toti, pentru includerea acesteia in circuitul agroturistic si de petrecere a timpului liber in natura.
    Aceasta motivatie este exprimata cat se poate de convingator de dr. Andre Lwoff - laureat al premiului Nobel, intr-o declaratie: "Cand esti un european trait in mediul galagios al metropolelor continentale, deslusesti ca acolo, in Tara de Sus, cum o numiti dvs., cei din Romania, cunosti si traiesti implinirea sentimentului linistii...".